วันพุธที่ 07 กันยายน 2011 เวลา 16:04 น.

BF GOODRICH AL-TERRAIN

Rate this item
(4 votes)

30x9.5/15, 31/10.5R15, 32x11.5R15, 33x10.5R15, 35x12.5R15, 245/70R16, 265/70R16,
265/75R16, 265/65R18, 275/65R18, 285/65R18, 285/55R20, 235/55R20, 37x12.5R20, 325/50R22, 38x14.5R17, 35x12.5R18, 36x13.5R18, 37x12.5R18, 38x14.5R18, 40x14.5R18,  305/55R20, 325/60R20, 37x12.5R20, 335/55R22 

Additional Info

  • Size: 30x9.5/15, 31/10.5R15, 32x11.5R15, 33x10.5R15, 35x12.5R15, 245/70R16, 265/70R16,
  • Play Rating: -
  • Type: T/L
  • Brand: B.F.Goodrich
  • Description: BF GOODRICH AL-TERRAIN

Latest from

back to top